Free Download DrWidget Baza Leków latest version

Download DrWidget Baza Leków latest version

What is DrWidget Baza Leków apk ?

Free Download DrWidget Baza Lekw latest versionOffered publicized concerning this DrWidget Baza Leków apk actually bear a ratting: . that is definitely good quality that experts claim signals DrWidget Baza Leków apk happens to be in amazing desire within the buyer simply because it will become acceptable feed back.

 DrWidget Baza Leków apk download 2018 Descriptions & Features

Wystarczy pobrać Bazę Leków drWidget, aby mieć zawsze pod ręką informacje o wszystkich produktach leczniczych, suplementach diety i dermokosmetykach dostępnych w Polsce. Baza jest codziennie aktualizowana. Obecnie znajduje się w niej ponad 17 tys. pozycji.

Dzięki aplikacji można uzyskać takie informacje o produktach, jak np. skład, działanie, interakcje, wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia specjalne, uwagi, sposób stosowania, stopnie odpłatności (100%, 50%, 30%, bezpłatne, ryczałt).

Intuicyjna, a przy tym bardzo zaawansowana wyszukiwarka pozwala szybko odnaleźć konkretny produkt. Zaznaczenie filtrów umożliwia dostosowanie wyników wyszukiwania do indywidualnych potrzeb. W zależności od preferencji użytkownika aplikacja wskaże produkty refundowane lub nierefundowane, na receptę lub bez recepty, do stosowania w ciąży itp.

DrWidget Baza Leków to aplikacja bardzo przydatna w codziennej pracy lekarzy, ponieważ pozwala szybko znaleźć informacje, które są niezbędne, aby prawidłowo wypisać receptę. Osoba chcąca z niej korzystać nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy technologicznej, ponieważ aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze.

Aplikacja jest bezpłatna. Została wykonana przez firmę LekSeek Polska, uznanego producenta nowoczesnych rozwiązań mobilnych dla sektora medycznego.
Just download the base Drug drWidget to always have on hand information on all medicinal products, food supplements and dermocosmetics available in Poland. The database is updated daily. Currently, it is more than 17 thousand. position.

With this application you can get information on products, such as. The composition, action, interactions, indications, contraindications, warnings special attention, method of application, payment levels (100%, 50%, 30%, free lump sum).

Intuitive and at the same time very advanced search engine allows to quickly find the product. Selection of filters allows you to customize results to individual needs. Depending on the application the user’s preferences indicate reimbursed or not reimbursed products, prescription or non-prescription, for use in pregnancy, etc.

DrWidget Drug Database is an application very useful in the daily work of doctors because it allows you to quickly find information that is necessary to properly write a prescription. A person who wants to use it need not have the technological expertise, because the application is very easy to use.

The application is free of charge. It was made by the company LekSeek Poland, renowned manufacturer of advanced mobile solutions for the medical sector.
Aplikacja jest regularnie uaktualniana, dodajemy nowe funkcjonalności oraz usprawniamy działanie już istniejących. Najnowsza wersja pozwoli Ci na jeszcze sprawniejsze korzystanie z aplikacji.

 DrWidget Baza Leków apk Xda Detail

Rating: | Number of votes: 914
Latest version: | 50,000+ Active User
Release date:
Category: Medical
Creator : com.mednt.drwidget
Developer:  Android 4.0+
DrWidget Baza Leków Apk installer

 DrWidget Baza Leków apk for iPhone IOs

Download DrWidget Baza Leków apk aio downloader ios

Ideal for: iPhone5, iPad4Gen, iPad4Gen4G, iPhone5c, iPhone5s, iPadAir, iPadAirCellular, iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular, iPhone6, iPhone6Plus, iPadAir2, iPadAir2Cellular, iPadMini3, iPadMini3Cellular, iPodTouch6Gen, iPhone6s, iPhone6sPlus, iPadMini4, iPadMini4Cellular, iPadPro, iPadProCellular, iPadPro97, iPadPro97Cellular, iPhoneSE, iPhone7, iPhone7Plus, iPad611, iPad612, iPad71, iPad72, iPad73, iPad74, iPhone8, iPhone8Plus, iPhoneX

DrWidget Baza Leków apk for Android

Download DrWidget Baza Leków apk appdroid apk latest

Requires Android : Android 4.0+

DrWidget Baza Lekw downloader screenshots 1
DrWidget Baza Lekw downloader screenshots 1
DrWidget Baza Lekw downloader screenshots 2
DrWidget Baza Lekw downloader screenshots 2
DrWidget Baza Lekw downloader screenshots 3
DrWidget Baza Lekw downloader screenshots 3
DrWidget Baza Lekw downloader screenshots 4
DrWidget Baza Lekw downloader screenshots 4

 DrWidget Baza Leków apk For PC Windows 10/8/7/Xp/Vista & MAC 

If you want work with DrWidget Baza Leków apk on your hard drive or desktop device in windows 7 8 10 and Macbook software you could begin doing some items like these faq

How to download DrWidget Baza Leków for pc windows 10 7 8 Mac ?

  1. Previous to using DrWidget Baza Leków for laptop or pc 1st part you should have bluestack on your desktop. Download Here Bluestack
  2. After all has done currently here we are at make use of bluestack and download  DrWidget Baza Leków app for pc.
  3. Access the particular bluestack emulator and afterwards, in your android emulator monitor write “ DrWidget Baza Leków ” in search box at right position
  4. Follow the instalation step. Basically when you download and installing DrWidget Baza Leków app inside your Android Device
  5. When you are done finishing after all, you are able to get started with DrWidget Baza Leków For Pc Windows 10/7/8 or Mac

Thanks for Read Free Download DrWidget Baza Leków latest version

In the event you inquire about the following  DrWidget Baza Leków  for Android and  DrWidget Baza Leków  For PC windows 10 take the time to leave comment or only say hi